Kwalifikator pomocy publicznej

Za pomocą tego narzędzia sprawdzisz:

(wersja testowa umożliwia Państwu wybór województwa/powiatu, spersonalizowany kwalifikator będzie przypisany do konkretnego miasta/gminy)

 

                                                    Kwalifikator nie ma zastosowania w przypadku dużych projektów inwestycyjnych,
                                                    których koszty inwestycyjne przekraczają 50 mln Euro czytaj więcej…